OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Strona GłównaNIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE
"SYRIUSZ"
dla Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera
przy Oddziale Dziennym  dla Dzieci
 
dyrektor - mgr Jadwiga Trzetrzelewska
z-ca dyrektora ds.terapeutycznych - lek.med.A. Lamparska-Warchalska

www.przedszkole.nzozsyriusz.pl
44-200 Rybnik, Dworek 12 b
Telefon stacjonarny: 32 440 23 45
e-mail: przedszkole.syriusz@gmail.com


Do przedszkola przyjmujemy zgłoszenia przez cały rok, które są realizowane w ramach wolnych miejsc.
Z rodzicami i dziećmi- kandydatami do przedszkola, zostaje przeprowadzona konsultacja mająca na celu wstępną ocenę funkcjonowania dziecka i możliwość włączenia do odpowiedniej grupy. 

Pilnie zatrudnimy psychologa z doświadczeniem w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem, na pełny etat lub w ramach pracy dodatkowej.


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA

Z WWR skorzystać może każde dziecko, które posiada wskazania do wczesnego wspomagania rozwoju. Dziecko może korzystać z terapii tak długo jak jest to określone w opinii, nie dłużej niż do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej. W zależności od potrzeb i możliwości dziecko korzysta z zajęć tworzonych przez zespół WWR , na który składa się: psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, fizjoterapeuta.

Realizowane 2x 1h/ tydzień 320 zł za 8 godzin.