O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Strona GłównaNIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE
"SYRIUSZ"
dla Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera
przy Oddziale Dziennym  dla Dzieci
 
dyrektor - mgr Jadwiga Trzetrzelewska
z-ca dyrektora ds.terapeutycznych - lek.med.A. Lamparska-Warchalska

www.przedszkole.nzozsyriusz.pl
44-200 Rybnik, Dworek 12 b
Telefon stacjonarny: 32 440 23 45
e-mail: przedszkole.syriusz@gmail.com


Do przedszkola przyjmujemy zgłoszenia przez cały rok, które s± realizowane w ramach wolnych miejsc.
Z rodzicami i dziećmi- kandydatami do przedszkola, zostaje przeprowadzona konsultacja maj±ca na celu wstępn± ocenę funkcjonowania dziecka i możliwo¶ć wł±czenia do odpowiedniej grupy.