OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ATUT - Autyzm Tu i Teraz

ATUT - Autyzm Tu i Teraz. Autorski program kompleksowego leczenia spektrum zaburzeń autystycznych
Autorski program kompleksowego leczenia spektrum zaburzeń autystycznych

 Terapia osób z  całościowymi  zaburzeniami rozwoju nastawiona jest na uczenie zachowań  pożądanych z jednoczesnym  eliminowaniem zachowań nieakceptowanych, nieprzystosowawczych, oraz  nauką  samodzielności, co można osiągnąć  poprzez stosowanie kompleksowych, różnorodnych oddziaływań. Terapia jest zaplanowanym procesem nakierowanym na jednostki z różnym funkcjonowaniem i poziomem zaburzeń. 
Prezentowany program autorski ATUT łączy wiele technik i form zarówno terapeutycznych jak i edukacyjnych. Bazę stanowi zindywidualizowany plan terapii grupowych i indywidualnych dostosowany do potrzeb konkretnej osoby, oparty na analizie możliwości, trudności  i zainteresowań. Przekazem naszego programu jest najbardziej optymalny sposób pracy z każdym z naszych pacjentów, a nie nazwanie i sformalizowanie kolejnej metody terapii autyzmu, których bardzo wiele możecie znaleźć Państwo w różnych ofertach pomocy i w internecie. 
„Leczy” nie nazwa metody tylko sposób jej realizacji.

Program ATUT spełnia medyczne standardy leczenia zgodne z wytycznymi WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) oraz APA. Powstał na bazie kilkunastoletnich doświadczeń w pracy z dziećmi autystycznymi i ich rodzinami w różnych placówkach ochrony zdrowia - oddziale stacjonarnym, oddziale dziennym oraz poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, a także w przedszkolu terapeutycznym. Opracowany przez wielospecjalistyczny zespół składający się z psychiatry dzieci i młodzieży, pediatry, psychologów z doświadczeniem w pracy klinicznej, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów biofeedbacku, dogoterapeutów.