O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dla kogo?

ATUT - Autyzm Tu i Teraz. Autorski program kompleksowego leczenia spektrum zaburzeń autystycznych
Do kogo jest adresowany?

Program Atut przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z podejrzeniem lub diagnoz± CZR. Aktualnie wszystkie elementy programu realizowane s± wył±cznie w grupie wiekowej dzieci przedszkolnych, które s± pacjentami Oddziału Dziennego wraz z Przedszkolem Terapeutycznym. Pozostali pacjenci korzystaj± w ramach PZP i Oddziału Dziennego z poszczególnych składowych naszego programu.