OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Opis programu - co oznacza Atut, dla kogo jest przeznaczony

  1. Opis programu   -  autorski program diagnozy i terapii spektrum zaburzeń autystycznych spełniający medyczne standardy leczenia zgodnie z wytycznymi WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) oraz APA, oparty na założeniach działań eklektycznych. Powstał na bazie kilkunastoletnich doświadczeń w pracy z dziećmi autystycznymi i ich rodzinami w różnych placówkach ochrony zdrowia - oddziale stacjonarnym, oddziale dziennym oraz poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, a także w przedszkolu terapeutycznym. Opracowany przez wielospecjalistyczny zespół składający się z psychiatry dzieci i młodzieży, pediatry, psychologów z doświadczeniem w pracy klinicznej, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych, logopedy, fizjoterapeuty, terapeuty biofeedbacku, dogoterapeuty.
  2. Do kogo adresowany jest program Atut – przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i  szkolnym z podejrzeniem lub diagnozą czr. Aktualnie wszystkie elementy programu realizowane są wyłącznie w grupie wiekowej dzieci przedszkolnych, które są pacjentami Oddziału Dziennego wraz z Przedszkolem Terapeutycznym. Pozostali pacjenci korzystają w ramach PZP i Oddziału Dziennego z poszczególnych składowych naszego programu.
  3. Cele programukompleksowa terapia na podstawie diagnozy medycznej i diagnozy funkcjonalnej, wykorzystująca i kompilująca wiele różnych form i metod terapeutycznych, dostosowana do aktualnego poziomu rozwojowego dziecka oraz jego aktualnych deficytów i dysfunkcji. Nazwa autyzm tu i teraz oznacza, że to program terapii dopasowuje się do pacjenta a nie pacjent jest włączany w sztywne ramy terapeutycznych określonej metody. Tak jak w całej medycynie nie ma jednej „cudownej” uniwersalnej terapii dla wszystkich pacjentów, również w przypadku ASD leczenie musi być dostosowane do każdego dziecka. W programie Atut formułowane są cele terapeutyczne krótko- i długoterminowe dla każdego pacjenta i na tej podstawie konstruowany jest program leczniczy. Aby zapewnić kompatybilność oddziaływań poza ośrodkiem rodzice/opiekunowie objęci są psychoedukacją. Program zakłada, że nasi pacjenci włączeni w Atut są w kompleksowy sposób leczeni i nie wymagają dodatkowych oddziaływań. Każde dziecko „leczy się” u nas 5 godzin dziennie, co zgodnie z najnowszymi standardami jest optymalnym wymiarem czasu trwania terapii w autyzmie. W założeniach Atut dom ma być miejscem, w którym dziecko odpoczywa a rodzina spędza wspólnie czas, a nie miejscem pracy terapeutycznej (dotyczy wyłącznie pacjentów objętych kompleksowym programem). Cechuje nas medyczne podejście do leczenia a działania oświatowo-edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu terapeutycznym są dostosowane do procesu terapii dziecka.