O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Cele i model terapeutyczny programu

ATUT - Autyzm Tu i Teraz. Autorski program kompleksowego leczenia spektrum zaburzeń autystycznych
Cele i model terapeutyczny programu

Kompleksowa terapia na podstawie diagnozy medycznej i diagnozy funkcjonalnej.

Model terapii podstawowej obejmuje swoim zakresem wszystkie główne obszary, których rozwój został zakłócony przez zaburzenia ze spektrum autyzmu m.in. komunikację, interakcje społeczne, zachowanie oraz kompetencje poznawcze i inne kluczowe dla rozwoju umiejętnoś¶ci.

Model ten przynależy do okre¶lonych podej¶ć i szkół terapii, wykorzystuje i kompiluje wiele różnych form i technik terapeutycznych, dostosowanych do aktualnego poziomu rozwojowego dziecka oraz jego aktualnych deficytów i dysfunkcji.

Techniki terapeutyczne odnosz± się do interwencji o węższym zakresie, który cechuje precyzyjnie opisana i jednorodna zasada oddziaływania, niekiedy poł±czona z odniesieniem do okre¶lonej sfery rozwoju.

*Opis podstawowych technik terapeutycznych dostępny jest w siedzibie O¶rodka w Żorach i w Rybniku.