O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kadra

Kształcenie i terapię w Przedszkolu prowadzi kadra Oddziału Dziennego: psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci.  Zajęcia dodatkowe prowadzone s± przez dogoterapeutę, logopedę, fizjoterapeutę.  Terapia dzieci jest konsultowana medycznie.

 • mgr Katarzyna Niekowal - psycholog, współautor programu ATUT, kierownik Oddziału
 • mgr Katarzyna Kwa¶niewska - Sobala - neurologopeda, zastępca dyrektora ds. pedagogicznych
 • mgr Aleksandra Pochcioł

  -pedagogika resocjalizacyjna(licencjat)

  -pedagogika opiekuńczo- wychowawcza(magister)

  -oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

  -wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaniepełnosprawnego (studia podyplomowe)

  -terapeuta metody Ruchu Rozwijaj±cegoWeroniki Sherborne

 • mgr Aleksandra Węglorz

  • pedagog (studia magisterskie)

  • surdopedagog (podyplomowe)

  • oligofrenopedagog (podyplomowe)

  • terapeuta behawioralny(szkolenie III stopniowe)

  • terapia SI I stopnia

  • animator zabaw dla dzieci

 • lic. Barbara Bugla

   -technik masażysta , kurs drenażu limfatycznego

  masaż klasyczny, segmentarny

  masaż relaksacyjny, punktowy

  masaż Shantala

  • fizjoterapeuta (licencjat) w trakcie mgr

 • lic. Ewa Grzywa

  - pedagogika socjalna z informatyk± w kształceniu specjalnym w zakresie oligofrenopedagogiki (licencjat)

  - pedagogika, specjalna edukacja wczesnoszkolna : kształcenie przedszkolne z elementami logopedii     ( studia magisterskie w trakcie realizacji)

  - warsztaty – terapia tańcem i ruchem improwizacja ruchowo- taneczna ruch autentyczny

  - warsztaty metodyczne, chusta animacyjna -„Maluchy rosn± nie tylko wiosn±”

 • lic. Michalina Salamon

  - terapia zajęciowa (studium medyczne)

  -wokalistyka i animacja kultury (studium artystyczne)

  - pedagogika opiekuńczo –socjalna ( studia licencjackie)

  - oligofrenopedagogika ( studia podyplomowe)

  - terapia pedagogiczna i socjoterapia ( studia mgr – w trakcie)

  - kurs podstawowy i zaawansowany z dogoterapii

         - animator zabaw
 • mgr Iwona Kotwicka

          - pedagogika specjalna i opiekuńczo-wychowawcza
          
          - diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna

          - oligofrenopedagogika

          - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • mgr Ismena Kocoń - ¦mich - pedagog, terapeuta metody Johansena
 • mgr Karolina Magiera - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Barbara Pawlikowska - pedagog, dogoterapeuta oraz Kosma-pies rasy border collie