OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

O Przedszkolu

Zapraszamy do naszego oddziału przedszkola terapeutycznego w Rybniku ul. Dworek 12b.

Od września 2015r w Ośrodku Medyczno-Terapeutycznym w Rybniku działa drugi oddział naszego przedszkola, gdzie realizujemy ten sam co w placówce w Żorach, autorski program terapii autyzmu i zespołu Aspergera  AtutIdeą naszego programu jest, aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, a nie dziecko było włączane w sztywne ramy terapeutyczne określonej metody. Przedszkole działa w placówce medycznej co pozwala na prowadzenie stałej terapii i leczenia dziecka z jednoczesną edukacją przedszkolną. 

Leczenie realizowane jest przez placówkę medyczną. Przedszkole, jak każda inna placówka oświatowa, nie ma uprawnień do leczenia. Realizuje program edukacyjny w rzeczywisty sposób dostosowany indywidualnie do dziecka oraz do aktualnie prowadzonej w Oddziale terapii.

Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej "Od przedszkolaka do pierwszaka" autorstwa Iwony Brody wydany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Zajęcia edukacyjne i wychowawcze organizowane są w małych grupach, parach oraz indywidualnie na podstawie miesięcznych planów pracy obejmujących kształcenie w obszarach edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, moralno-społecznej, artystycznej, zdrowotnej i ruchowej
Przedszkole mieści się w nowoczesnym budynku,niedaleko terenów rekreacyjnych i najnowocześniejszego w mieście placu zabaw. 
Przedszkole działa przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.00. 
Udział dziecka w zajęciach terapeutycznych oraz pobyt w przedszkolu i wyżywienie są bezpłatne.
Przyjęcia trwają cały rok.

Chętnych rodziców prosimy o kontakt w rejestracji Ośrodka w Rybniku od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 14.30.